Instalace a nastavení na klíč, migrace z jiných ekonomických systémů

ABRA šitá na míru

Produktová řada ABRA Gx díky novým a otevřeným technologiím umožňuje v tomto směru zcela odlišný přístup k zákazníkům. Jmenujme jenom stručně možnosti definovatelných položek, definovatelných (variantních) vstupních formulářů, definovatelných nových číselníků a agend, psaní funkčních skriptů, především pak také otevřené rozhraní zpřístupňující technologií OLE celý objektový model systému ABRA pro externí aplikace a v neposlení řadě webové služby. Proto je dnes situace zcela odlišná. Kromě základního balíku modulů systému ABRA Gx klientům zároveň nabízíme jakékoliv další funkčnosti, které ve firmě potřebuje řešit tak, aby dodávka pokrývala komplexně požadavky klientů v co nejširší míře. Mohou být řešeny jak uvnitř systému ABRA pomocí zmíněných definičních nástrojů, tak i jako nezávislá externí aplikace propojená se systémem ABRA přes OLE rozhraní nebo intranetová/Internetová aplikace na bázi tenkého klienta komunikující se systémem ABRA přes webové služby.

Proces implementace (S.A.F.E. metodologie)

SAFE

Pro celý proces dodání informačního systému využívame metodologii S.A.F.E., která je zárukou toho, že bude projekt nasazení systému zpracován hladce, rychle a bezpečně.

Metodologie S.A.F.E. je produktem know-how a zkušeností ABRA Software, které společnost získává od svého založení v roce 1991. Je mnohokráte v praxi otestovaná jako systém, který optimálně využívá zdrojů klienta i dodavatele. Více informací o S.A.F.E.

Informační systém by měl svému uživateli přinášet zejména zrychlení, automatizaci a usnadnění jeho práce. Aby se tak dělo, je nutné systém správně nainstalovat a upravit pro konkrétní provoz. Tomuto procesu se říká implementace. Implementace informačního systému je náročný proces, je však klíčový pro další rozvoj firmy.

Vstupní částí projektu Informačního systému je předprodejní konzultace, která zahrnuje přípravu a plánování celého procesu. Základem úspěšné implementace je příprava se zohledněním všech předvídatelných okolností, proto je pečlivá vstupní analýza pro úspěch zavedení informačního systému klíčová.

Co obsahuje specifikace?

  •     Seznam částí ERP, které budou implementovány
  •     Plán optimálního využívání agend
  •     Rozsah individuálních oprav systému, jako jsou nastavení tiskových sestav
  •     Definice úprav pro přizpůsobení ABRY zaměření a jednotlivým profesím klienta
  •     Plán skriptování a tvorby OLE aplikací

Na základě specifikace se sestavuje kalkulace celého projektu. Díky přesně definovanému rozpisu aktivit je výstupem přesná cena všech prací a zároveň podrobný harmonogram, zahrnující kapacity konzultantů a programátorů.

Soustředíme se na to, abyste znali skutečně všechny náklady s projektem spojené, proto do ní zahrnujeme i někdy ne zcela jasné náklady, jako jsou vedení projektu, cestovné a doporučený hardware.

Termínový harmonogram prací se odvíjí od požadavků na spuštění ostrého provozu systému a staví na kritických milnících implementace, jejichž dodržení vyžaduje a definuje požadavky na součinnost pracovníků zákazníka. Tak je možné zajistit přesné dodržení všech termínů a zároveň dává klientovi možnost s předstihem plánovat čas svých zaměstnanců.

Specifikace s uvedením cen a termínů je nedílnou součástí smlouvy o dílo, které klient s dodavatelem před zavedením systému uzavírá a je tedy nejen plánem, ale rovněž i závazkem.

Migrace z jiných ekonomických systémů

Máme bohaté zkušenosti s migrací z jiných informačních systémů. Realizovali jsme převod dat nejen z předchůdce stávajícího systému ABRA Gx - systému ABRA GOLD, ale také ze zcela odlišných systémů jako jsou SAP, Navision (MS Dynamics), Helios, Money, Pohoda apod.

7oaks a.s. & SEVENOAKS, s.r.o.
Záběhlická 1728/75
106 00 Praha 10 - Záběhlice

mapka zabehlicka75

 


qes 2014 stamp iso9001 gr negqes 2014 stamp iso27001 gr neg

  abra-certifikovanypartner-3d bw

Design a Joomla šablonu dodalo cr8.cz