Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK2/WWW/7oaks.cz/www/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 164 Vývoj software (i mobilních aplikací) na zakázku
Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK2/WWW/7oaks.cz/www/components/com_content/views/article/view.html.php on line 206

Vývoj software (i mobilních aplikací) na zakázku

Vytváříme špičkový zakázkový software včetně mobilních aplikací na míru tzv. "na klíč" dle požadavků klienta pro tuzemské ale i zahraniční nadnárodní společnosti. Nabízíme i možnost využití vývojářů formou outsourcingu (bodyshoppingu) a to nejen našich kmenových zaměstnanců, ale i ověřených tuzemských a zahraničních vývojářů či či menších vývojářských týmů.

img vyvoj 360x180 01

Programujeme v :

 • Java - Java SE/Java EE (Spring, Spring Integration, Hibernate, JSF, Apache Wicket, ...)
 • C# /.NET (MS Visual Studio)
 • Web development (HTML 5, Angular JS 2.0, React, ...)
 • SQL Database (Oracle, PostgreSQL, MySQL)
 • Tvorba mobilních aplikací (Android, iOS)

Vlastní proces produkce software, po zhotovení úvodní a systémové analýzy, má obvykle tyto fáze :

 • Systémový design
  Návrh systémové architektury obvykle vychází ze zpracované systémové analýzy a je dalším krokem nad připravenými UML modely. Připravuje se fyzický model tříd, fyzický datový model a návrhy modulů a komponent  připravovaného systému, případně návrh systémové platformy u informačních systémů.
 • Prototyp
  Prototyp je vynikajícím nástrojem pro představení vybraných částí připravovaného systému klientovi. Tato ukázka dá zákazníkovi představu, jak bude systém v klíčových částech vypadat a pracovat. Je zde tedy ještě veliký prostor pro upřesnění projektu/aplikace ještě před vlastním programováním celé aplikace.
 • Programování
  Programování představuje vlastní zpracování aplikace/systému ve zvoleném programovém prostředí s využitím profesionálních podpůrných vývojových nástrojů, frameworků apod. Připravený systém přechází k testování, kde jsou odstraněny technické chyby různého charakteru.
 • UAT /User Acceptance Testing/
  User Acceptance Testing, je důležitá testovací fáze projektu. Uživatelé hodnotí, zda systém odpovídá požadavkům, které si stanovili.
 • Instalace
  Instalace zajistí zprovoznění dodávaného systému na produkčních strojích, ať už jsou u klienta nebo se jedná o provoz na HW prostředcích v rámci outsourcingu.
 • Migrace
  Do dodaného systému nebo aplikace je často potřeba převést data z původního systému tak, aby bylo možné s těmito daty dále pracovat a plynule na ně navázat daty novými, která budou již kompletně zpracovávána novým systémem.
 • Školení
  Kvalitní proškolení obsluhy systému a jeho uživatelů je jedním z pilířů úspěšného zavedení a následného používání nových aplikací.
Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK2/WWW/7oaks.cz/www/templates/7oaks/html/modules.php on line 8
Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK2/WWW/7oaks.cz/www/modules/mod_articleplacedanywhere/tmpl/_item.php on line 12

SEVENOAKS, s.r.o.
Záběhlická 1728/75
106 00 Praha 10 - Záběhlice

mapka zabehlicka75

 

Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK2/WWW/7oaks.cz/www/templates/7oaks/html/modules.php on line 8
Warning: htmlspecialchars(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /DISK2/WWW/7oaks.cz/www/modules/mod_articleplacedanywhere/tmpl/_item.php on line 12


qes 2014 stamp iso9001 gr negqes 2014 stamp iso27001 gr neg

  abra-certifikovanypartner-3d bw

Design a Joomla šablonu dodalo cr8.cz